نویسنده = ������ ������ �������� ����������
رتبه‌بندی زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از تکنیک کوپراس مطالعه موردی: استان زنجان

دوره 3، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 31-41

10.22059/jut.2017.60513

مسلم قاسمی؛ حجت اله شرفی؛ مرضیه جعفری؛ بهزاد شیخ علی پور