نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات پایداری گردشگری شهر کلاردشت از دیدگاه جامعه میزبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jut.2021.330228.948

محتبی جاودان؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ یحیی مجسن سلطانی