نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگوی توسعۀ پایدار گردشگری شهری (نمونۀ موردی: شهر لاهیجان)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-71

10.22059/jut.2018.222872.273

کرامت الله زیاری؛ کیوان جمالی؛ فرشید صادقی