نویسنده = ������������ ����������
ارائۀ الگوی توسعۀ پایدار گردشگری شهری (نمونۀ موردی: شهر لاهیجان)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 55-71

10.22059/jut.2018.222872.273

کرامت الله زیاری؛ کیوان جمالی؛ فرشید صادقی