راهنمای نویسندگان

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و امضاء شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

  فرم تعهد نامه را دانلود نموده وامضاء شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 لطفا جهت دانلود فایل کامل راهنمای ثبت نام نویسندگان (تمپلت مقاله) دانلود کنید.


نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.


به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه داشتن کد ارکید به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان از الزامات می باشد، با مراجعه به سایت https://orcid.org/register نسبت به اخذ کد ارکید خود اقدام فرمایید. لطفاً در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید.


قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

با توجه به سیاست های این نشریه در خصوص دریافت هزینه داوری و انتشار مقالات از نویسندگان محترم، نشریه بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبلغ 600 هزار تومان بابت هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی، و چاپ پس از تایید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه محترم مجله از نویسندگان دریافت نماید.


  توجه بسیار مهم : نویسنده مسئول مقاله برای ارسال مقاله از ایمیل دانشگاهی یا سازمانی استفاده نماید.


راهنمای تدوین مقالات

 

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید.

 

-مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

 

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ آنها چاپ شده باشد(مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

 

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ موردنظر، به ‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

 

  1.  زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.
  2.  مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
  3. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها (15صفحه) است چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال چاپ نشدن نخواهد داشت.
  4. مقاله باید دارای ساختار زیر باشد :

 

-   صفحة اول : عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛  چکیده فارسی (300 کلمه)؛ کلید‌ واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه). چکیده انگلیسی.

 

-     صفحات بعدی : مقدمه باید بصورت یکپارچه و شامل : (طرح مسأله؛ اهمیت و ضرورت؛ اهداف؛ سوالات پژوهش؛ پیشینه  باشد)، مبانی نظری، روش پژوهش، محدوده مورد مطالعه، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، منابع.

 

 تبصره 1: مشخصات نویسنده / نویسندگان، نباید در هیچ قسمت از مقاله ذکر شود.

 

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

 

تبصره 3: نقشه‌ها و نمودارها با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود (نقشه باید دارای مختصات جغرافیایی، مقیاس خطی و جهت نما باشد).

 

تبصره4:  چکیده مبسوط فارسی و لاتین (بین 750 تا 1000 کلمه) به صورت فایل جدا با ساختار زیر تهیه شود

 

چکیده مبسوط فارسی: مقدمه، روش تحقیق، بحث و یافته ها، نتیجه گیری، واژگان کلیدی.

 

 Extended Abstract: Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords.

 

حروفچینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی‌متر در هر طرف و فاصله یک سانتی‌متر میان سطرها صورت گیرد. 

 

-عنوان مقاله قلم B میترای بولد 13 (B Mitraمتن چکیده قلم B میترای نازک 12 (B Mitra) باشد. عناوین اصلی مقاله قلم B میترای بولد 13 (B Mitra) باشد. لازم است در متن فارسی از قلم B میترای نازک 13 (B Mitra) و در متن لاتین از قلم تایمز(Times New Roman 11 ) استفاده شود. فونت منابع پایانی بی میترا 12 نازک باشند.

 

 -هرجدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین در بالای جدول با قلم بی میترا پررنگ و اندازه10 pt.  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌ گذاری می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست‌چین (بی  میترا pt. 10نازک) و اگر لاتین باشند به صورت چپ‌چین(Times New Roman 10pt) باید تایپ شوند. همه اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند( بجای نقطه از ممیز بین اعداد استفاده شود). ذکر واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. و نیز اگر جدول‌ها دارای مرجع می‌باشند بایستی شماره مرجع در داخل پرانتز در انتهای عنوان جدول ذکر شود

 

-هر نقشه و نمودار(هر دو با عنوان شکل) باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط‌چین در زیر آن با قلم بی میترا پررنگ و اندازه pt. 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه‌ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ‌ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت‌ها در شکل‌ها الزامی است. در متن مقاله باید به همه شکل‌ها ارجاع شود. در تهیه شکل‌ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. قبل و بعد از هر شکل،یک سطر فاصله ایجاد کنید.

 

 - فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود 

 

برای یک نفر : (نظریان،22:1387) -  (46 :Ruuskanen,2009)

 

برای دو نفر : ( نظریان و رحیمی،1392: 125) -(64: 2010,Narayan & Cassidy)

 

برای سه نفر و بیشتر از : (نظریان و همکاران،1393: 85) -  (109 :2013 ,Sheehan et al)

 

 -  شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به ‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

 

-کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)یا مترجم (سال انتشار) عنوان کتاب (ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر مربوطه.

1- مشکینی، ابوالفضل و حبیبی، کیومرث. (1394). اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام. چاپ دوم. تهران : انتشارات مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی .

 

2-حبیبی، کیومرث؛ پور احمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل. (1394). بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری. چاپ چهارم. سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.

 

3-لی گیاپ، تان؛ تائو، اوئی لیم؛ یانجیانگ، زانگ و ایزاک، تان. (1400). شاخص شهرهای هوشمند و زیست‌پذیر جهانی تحلیل رتبه‌ای، شبیه‌سازی و ارزیابی سیاست‌ها. ترجمه سید عباس رجائی؛ محمد ویسیان و شهربانو گلچوبی دیوا، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران‏‫.

 

Jenks, M., & Jones, C. (2010). Dimensions of the Sustainable City. edition1. Publisher: Springer Netherlands.

 

  مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)  (سال انتشار) عنوان مقاله، نام مجله (ایتالیک)، سال(دوره) انتشار، شماره مجله، صفحات مقاله.

1- مودت، الیاس. (1388).  سنجش شبکه برند سازی بافت تاریخی شهرها با رویکرد گردشگری مطالعه موردی: شهر دزفول. مجله گردشگری شهری، 8 (4)، 27-13.

doi:10.22059/JUT.2022.326985.926 

2-اکریان رونیزی، سعید رضا و رجایی، سید عباس. (1397). تعوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم.  مجله گردشگری شهری، 5 (2)، 99-87.

doi: 10.22059/JUT.2018.245053.404

3-پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت الله؛ حاتمی نژاد، حسین و رضایی نیا، حسین (1397). حلیلی بر ماهیت فضای عمومی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری شهری بر اساس نظریه «تولید اجتماعی فضا» (مطالعه موردی: شهر تهران). مجله گردشگری شهری، 5 (2)، 159-135.

doi: 10.22059/JUT.2018.251169.441

1-Aaron, T. (2013). Sand, surgery and stakeholders: A multi-stakeholder involvement model of domestic medical tourism for Australia’s Sunshine Coast. Tourism Management Perspectives, 25 , 25-40.

doi: 10.1016/j.tmp.2017.11.002

 2-Hazel, T., & Eric, Sh. (2014).  Tourism, mood and affect: Narratives of loss and hope. Annals of Tourism Research, 70, 66-75.

doi: 10.1016/j.annals.2018.03.001

3-Courtney, S.,  Seyhmus, B.,  & James, B. (2020). Perceived impacts of medical tourism development on community wellbeing. A review. Tourism Management,  69 , 232-245.

doi: 10.1016/j.tourman.2018.06.006

 -پایان نامه : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار) عنوان اثر، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه.

1-مولودی، جمشید. (1388). سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی : شهر جدید هشتگرد. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 

 -همایش و سمینارها : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار ) عنوان اثر، دوره و عنوان همایش، محل همایش، صفحات مقاله.

 

1- سلیقه، محمد؛ اصغری، آزاد و  ویسیان، محمد. (1389). بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر دهگلان. اولین همایش توسعه شهری پایدار،  2 آذر ماه 1389، دانشگاه تهران،  صص. 14-1

 

  تبصره : در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما و مشاور، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

 

 -   مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله­ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 

  1. مسئولیت صحت و سقم مقاله به ‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.
  2.  مجله «گردشگری شهری» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  3. با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌ سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه‎های هر مقاله تأیید ‌شده برای چاپ، دریافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 15 صفحه بیشتر شود.
  4. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  5. ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت  http://jut.ut.ac.ir انجام می‌پذیرد.