نویسنده = ���������� ����������
تحلیل ادراک ذینفعان از گردشگری شهرهای ساحلی به منظور توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jut.2022.338755.1012

سوزان یوسف جمالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا ملکشاهی؛ آزیتا رجبی