نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 127-142

10.22059/jut.2020.303292.801

علی اکبر سالاری پور؛ مهدی حسام؛ آرش برادران؛ آرمان حمیدی