نویسنده = �������� ������ ������������ ������������
تحلیل نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری بوم‌گردی شهرستان زنجان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22059/jut.2022.334502.982

فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس موسوی؛ هما درودی