نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. الگوی مناسب‌سازی فضاهای گردشگری ویژه معلولین و جانبازان مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 17-33

10.22059/jut.2020.301945.795

کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهاب نارگانی


2. الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-35

10.22059/jut.2018.260599.503

احد ابراهیم‌پور لنبران؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


4. اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی شهر دزفول

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 59-76

10.22059/jut.2017.60509

حسین حاتمی نژاد؛ بهار حبیبیان؛ مریم امیرشکاری


5. برنامه ‏ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهرستان بانه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 167-190

10.22059/jut.2015.55832

حسین حاتمی نژاد؛ عبداله شیخی؛ خسرو رحمتی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم