کلیدواژه‌ها = گردشگری
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 35-53

10.22059/jut.2018.126188.77

سکینه جعفری؛ سعید احسان فر؛ شیلا ملکی مجد


مقایسۀ سطح تقاضای درآمدی گردشگری شهر همدان

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 95-107

10.22059/jut.2018.130059.97

رستم صابری فر؛ محمد علی توت زاری


تحلیلی بر وضعیت توسعه گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (نمونه موردی: مهاباد)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 233-252

10.22059/jut.2015.58446

کامران علیزاده آذر؛ واحد احمد توزه؛ صلاح عزیزیان


بررسی وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی شاغلان بخش گردشگری شهر خرم‏ آباد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-44

10.22059/jut.2015.54064

مهدی قرخلو‌؛ سعید حیدری نیا؛ نبی مرادپور؛ فاطمه هادی‌الاصل