کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل نقش جاذبه های گردشگری در ایجاد شهرهای 15 دقیقه ای، مورد مطالعه: محدوده بافت تاریخی ارومیه

دوره 9، شماره 3، آبان 1401

10.22059/jut.2022.333651.974

اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه