درباره نشریه

 فصلنامه گردشگری شهری با شماره شاپا (6926-2423) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1250/18/3/ مورخ1396/1/14 از شماره زمستان 95 موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.  

فصلنامه گردشگری شهری یک مجله علمی و پژوهشی که داوری آن به صورت دوسوکور می باشد و دسترسی به مقالات این مجله آزاد است و امکان داوری سریع و انتشار مقالات در همه زمینه های مطالعات گردشکری شهری را فراهم می کند. این مجله به صورت فصلنامه اقدام به چاپ مقالات می کند. انتشار مقالات از سال 1393 توسط قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران شروع شده است و مقالات آن در پایگاه معتبر داخلی و پایگاه های بین المللی نمایه شده است.

هدف از انتشار این فصلنامه  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث  گردشگری شهری  پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش بر روی گردشگری شهری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این حوزه را گزارش می دهند می باشد. بر این اساس این فصلنامه تلاش خواهد نمود تا با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات گردشگری شهرها و همچنین گسترش نظریه­ پردازی و کارکردگرایی، این حوزه مطالعاتی و پژوهشی را از نظر کاربردی و نظری بسط دهد.