شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 1-130 پاییز 1398، صفحه 1-140 تابستان 1398، صفحه 1-161 بهار 1398، صفحه 1-167
تعداد دوره ها                    6           
تعداد شماره ها 17
تعداد مقالات ارسال شده 782
تعداد مقالات رد شده 489
تعداد مقالات پذیرفته شده         146
درصد پذیرش  19

 فصلنامه گردشگری شهری با شماره شاپا (6926-2423) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1250/18/3/ مورخ1396/1/14 از شماره زمستان 95 موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.  


   قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

  با توجه به حجم بالای مقالات دریافتی و نیز تصمیم هیات تحریریه محترم مجله خواهشمند است از ارسال همزمان چندین مقاله با نویسندگان مشترک به دفتر مجله خودداری بفرمایید. همچنین از یک نویسنده در سال فقط یک مقاله در دست بررسی و در صورت پذیرش چاپ می شود.


  توجه بسیار مهم : نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله حتماً توسط ایشان به مجله ارسال گردد  فصلنامه گردشگری شهری در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود.


  توجه بسیار مهم : نویسندگان محترم دقت نمایند قبل از ارسال مقاله نسبت به موضوعیت، به روز بودن و تکراری نبودن  مقاله اطمینان حاصل نمایند.  موضوعات مرتبط با صنعت  هتل داری-ژئوتوریسم-اکوتوریسم-گردشگری منطقه ای-گردشگری استانی و کشورها در اولویت فصلنامه نمی باشد همچنین مقالات مبتنی بر تکنیک­ هایSWOT-AHP -TOPSIS- ANP در اولویت بررسی مجله نمی باشد.


  مجله 'گردشگری شهری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.


 درباره فصلنامه گردشگری شهری

خلاصۀ استاندارد: jut

 ناشر: قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری

 وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

  نوبت‌های چاپ: فصلنامه

 دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

  زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: گردشگری شهری- مدیریت گردشگری شهری

  نوع مجله: علمی ـ  پژوهشی

  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

 زمان داوری:  4 تا 8 ماه داوری

    ایمیل نشریه :   jut@ut.ac.ir

شماره جاری: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-130 

علمی - پژوهشی مستقل

1. ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر

صفحه 0-0

10.22059/jut.2018.247442.423

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی


2. بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

صفحه 0-0

10.22059/jut.2018.258573.488

ابوالفضل قنبری؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ معصومه آدمی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری در دنیای مدرن

صفحه 0-0

10.22059/jut.2020.269120.563

یونس نوربخش