اخبار و اعلانات

فراخوان ارسال مقاله شماره ویژه کووید 19:

با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و به خصوص گردشگری در ایران فصلنامه گردشگری شهری در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل مسئله ای و کاربردی به موضوعات جدید گردشگری شهری در ایران، در نظر دارد یکی از شماره آتی خود را با موضوع "بحران کرونا و تاثیر ان بر گردشگری شهری" اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی به  سامانه مجله ارسال نمایید. در همین راستا مقاله های دریافتی در اولویت داوری ...

مطالعه بیشتر

رتبه بندی فصلنامه گردشگری شهری در ISC

با کمال مسرت به استحضار می رساند که فصلنامه علمی -پژوهشی گردشگری شهری در ارزیابی اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1395 با کسب رتبه Q1 و ضریب تأثیر 0.464 را کسب کرده است.   https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx

مطالعه بیشتر

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب

مجله 'گردشگری شهری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.

مطالعه بیشتر