سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان های گردشگری مطالعه موردی: منطقه 3 شیراز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 سایر/سایر

3 استاد

4 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری در صورت برنامه‌ریزی، سهم مهمی در توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد. منطقه 3 شیراز به لحاظ ویژگی‌های آب و هوایی و شرایط اقلیمی خاص، پذیرای مسافران زیادی بویژه در ایام تعطیل می‌باشد. این منطقه به دلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری طبیعی از یک سو و گردشگری تاریخی- فرهنگی از سوی دیگر، توانمندی‌های بسیار بالایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌تواند داشته باشد. با این وجود، مشکلاتی همچون عدم وجود استانداردهای گردشگری در اماکن گردشگری،عدم توجه کافی به گردشگری و تهیه زیرساخت‌های آن از سوی مسئولین، کمبود خدمات شهری مورد نیاز گردشگری از جمله پارکینگ،سرویس بهداشتی و ....، مشکلات عمده‌ی گردشگری منطقه می‌باشند. در این راستا، هدف تحقیق مبنی بر سنجش رضایتمندی گردشگران وارد شده به منطقه 3 شهر شیراز می‌باشد. داده های تحقیق از 80 پرسشنامه گردآوری شده و با روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مطابق با نتایج، عوامل 6 گانه‌ی منظر عینی ذهنی، وضعیت فرهنگی، وضعیت امنیت و ایمنی محیط، وضعیت رفاهی، وضعیت بهداشتی و وضعیت ارتباطات تلفنی به عنوان عوامل تبیین کننده‌ی رضایتمندی از گردشگری در منطقه 3 تعیین گردیدند. در ادامه امتیاز 4 مورد از مکان های گردشگری از عوامل 6 گانه و از کل گردشگری تعیین گشت که مطابق با نتایج حافظیه در زمینه برخورداری از عوامل رضایتمندی از مکان‌های گردشگری دارای وضعیت بهتری می‌باشد. همچنین نتایج تحلیل دسترسی در نرم افزار Arcgis نشان داد که در قبال شاخص‌های فاصله از مرکز شهر، فاصله از ورودی شهر، فاصله‌ی متوسط از اماکنی چون مهمانپذیرها، بانک‌ها، سینماها، عناصر تاریخی منطقه، بیمارستان‌ها ، مراکز تفریحی، هتل‌ها ، پارکینگ‌ها، پارک‌ها، مراکز مذهبی، رستوران‌ها و مراکز ورزشی منطقه، مجموعه حافظیه دارای وضعیت بهتر و متوسط فاصله کمتری می باشد. در مجموع مجموعه حافظیه دارای وضعیت گردشگری بهتری می‌باشد و مجموعه های سعدیه،دروازه قرآن و باغ دلگشا نیازمند توجه بیشتری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها