نویسنده = ���������� ���� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل احتمال تولید سفر فضاهای فراغتی در کلان‌شهر اهواز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-48

10.22059/jut.2018.135245.141

مصطفی محمدی ده چشمه؛ ناهید سجادیان؛ علی شجاعیان؛ نرگس قیصری