نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر گردشگری مکان‌های تاریخی شهری (مطالعۀ موردی: بازار تاریخی کلانشهر تبریز)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 63-78

10.22059/jut.2014.53153

راضیه تیموری؛ فریبا کرمی؛ زینب تیموری؛ امین صفدری