نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از تکنیک کوپراس مطالعه موردی: استان زنجان

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 31-41

10.22059/jut.2017.60513

مسلم قاسمی؛ حجت اله شرفی؛ مرضیه جعفری؛ بهزاد شیخ علی پور