نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی استان اصفهان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 81-98

10.22059/jut.2017.224088.277

سمیه رهبری؛ ابوالفضل گودرزی