نویسنده = �������� ���������������� ��������
تحلیل و سطح بندی جاذبه های گردشگری استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 113-125

10.22059/jut.2018.220882.267

لیلا صیاد بیدهندی؛ مهدی قرخلو