نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و سطح بندی جاذبه های گردشگری استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-125

10.22059/jut.2018.220882.267

لیلا صیاد بیدهندی؛ مهدی قرخلو