نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 77-91

10.22059/jut.2017.60511

سمیر متقی؛ محمد صادقی؛ مراد دلالت