نویسنده = ������ �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-50

10.22059/jut.2018.241050.380

محمد جواد تقی پوریان؛ رضا یزدانی؛ محمد زمان آقایی فر