نویسنده = سمیه شهرکی ده دسوخته
مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 101-119

10.22059/jut.2018.242294.388

سمیه شهرکی ده دسوخته؛ مصطفی خبازی؛ سمانه سارانی