نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش پتانسیل ظرفیت‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-74

10.22059/jut.2019.260083.499

عماد اسحاقیه فیروزآبادی؛ سید مصطفی صالحی؛ محمد مهدی رشیدی