نویسنده = �������������� ����������
اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهر یزد بر مبنای تحلیل امکان‌سنجی توسعه

دوره 7، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 19-35

10.22059/jut.2020.285790.688

احسان اصلانی؛ سید کمال الدین شهریاری؛ حسین ذبیحی