نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گردشگری چند حسی در شهر تبریز با رویکرد حس مکان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 61-74

10.22059/jut.2020.291303.741

مهسا فرجی؛ نازنین تبریزی؛ روزبه میرزائی