نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-60

10.22059/jut.2021.310536.839

فهیمه مولایی؛ زینب کرکه ابادی؛ سعید کامیابی