نویسنده = عادل روستایی حسین ابادی
بازاریابی قابلیت‌های فرهنگی ـ تاریخی، گردشگری شهری مطالعه موردی: استان گیلان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 21-33

10.22059/jut.2021.313854.855

عادل روستایی حسین ابادی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمود شبگو منصف؛ نرگس دل افروز