نویسنده = �������������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش گردشگری خرید در توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی بازار تاناکورای شهر ارومیه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

10.22059/jut.2020.270181.574

مهدی اسدی؛ ابوالفضل قنبری؛ محمدباقر علیزاده اقدم