نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سیاستگذاری‌ها و تجارب حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (شهرهای ارومیه، ایران و تورین، ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22059/jut.2021.326079.922

زهره فنی؛ امید بوداغی