کلیدواژه‌ها = چالش‌های هوشمند سازی
بررسی چالش‌های هوشمند سازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 17-35

10.22059/jut.2024.352721.1102

فاطمه میمندی؛ سامان کیوان نیا؛ علی شیرمحمدی