نویسنده = نبی مرادپور
تبیین تاثیرشاخص‌های پیاده‌مداری برتوسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر خرم‌آباد)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 99-112

10.22059/jut.2017.203099.192

نبی مرادپور؛ اسماعیل تقویی زیروانی؛ حمید قربانی


بررسی وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی شاغلان بخش گردشگری شهر خرم‏ آباد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-44

10.22059/jut.2015.54064

مهدی قرخلو‌؛ سعید حیدری نیا؛ نبی مرادپور؛ فاطمه هادی‌الاصل