نویسنده = مسلم قاسمی
سنجش و ارزیابی توان‌های گردشگری شهرستان بیرجند

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 95-105

10.22059/jut.2020.231458.296

علی اصغر عبداللهی؛ مسلم قاسمی؛ مهدی مرادی


رتبه‌بندی زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از تکنیک کوپراس مطالعه موردی: استان زنجان

دوره 3، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 31-41

10.22059/jut.2017.60513

مسلم قاسمی؛ حجت اله شرفی؛ مرضیه جعفری؛ بهزاد شیخ علی پور