نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص های موثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران از منظر گردشگران خارجی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 137-152

10.22059/jut.2018.258398.485

مریم رزقی؛ پویان شهابیان؛ آتوسا مدیری؛ رضا احمدیان