کلیدواژه‌ها = دهکده گردشگری
نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 49-60

10.22059/jut.2021.310536.839

فهیمه مولایی؛ زینب کرکه ابادی؛ سعید کامیابی


مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 101-119

10.22059/jut.2018.242294.388

سمیه شهرکی ده دسوخته؛ مصطفی خبازی؛ سمانه سارانی