ارائه مدل کاربردی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری )مطالعه موردی شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد بین‌الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 استادیار مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

صنعت گردشـگری به‌عنوان یکی از پیشروترین صنایع جهان و یکـی از سریع‌ترین بخـش‌های اقتـصادی یک نیروی محرک قوی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، توانایی شکل‌دهی و دگرگونی ارگان‌های متعددی را داراست از جمله عواملی کـه می‌تواند توسعه این صنعت را بهبود بخشد. به‌کارگیری ابزارها و پارامترهـای مـؤثر بازاریابی الکترونیکی است ازاین‌رو میزان نیاز به تحقیق درباره بازاریابی گردشگری بیش‌ازپیش مطرح می‌گردد. در این راستا پژوهش حاضر جهت شناخت عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی الکترونیکی گردشگری شهر یزد و اولویت‌بندی استراتژی‌های تعیین‌شده از روش مدل‌سازی ساختاری (SEM) استفاده گردید و به همین علت اقدام به ایجاد ساختار سلسله مراتبی پژوهش متشکل از هدف، معیارها، زیرمعیارها و راهبردها می‌نماییم. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش، مربوط به عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیکی گردشگری بر اساس مدل آمیخته بازاریابی 7P در شهر یزد است. معیارهای اصلی 7P الکترونیکی می‌باشد و زیر معیارها با توجه به عوامل الکترونیکی مؤثر در هر معیار اصلی و نظر خبرگان و متخصصین فعال در صنعت گردشگری داخل و خارج کشور تعریف‌شده است. حدود 35 پرسشنامه از مدیران دفاتر خدمات گردشگری شهر یزد، مدیران و کارشناسان معاونت خدمات گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شهر یزد جمع‌آوری می‌گردد. مدل در دو حالت معناداری و حالت تخمین استاندارد اجرا می‌گردد که نتایج حاصل از آن معنادار بودن شش عامل نظارت مستقیم شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌داران بر سایت‌ها و استفاده از سمبل‌ها و مکان‌های گردشگری در فیلم‌های سینمایی یا کارتونی و بازی‌های کامپیوتری و مجهز نمودن هتل‌های یزد به گوشی موبایل هوشمند، تبلیغات عکس و کلیپ‌های گردشگری در وبلاگ‌های شخصی، الکترونیکی کردن رستوران‌ها با میز لمسی یا کیوسک سفارش گیری، انقلاب در سرویس‌های بهداشتی تأیید نشد. با تقویت بقیه عوامل می‌توان جهش مثبتی در صنعت گردشگری یزد ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


1)     ابراهیم‌زاده، عیسی و یاری، منیر (1390) مطالعه تطبیقی کارکردهای تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری گردشگران در برنامه‌ریزی بازاریابی گردشگری ایران و امریکا با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه فضای گردشگری، دوره 1، شماره 1، صص.26-1.
2)     احمدی­زاد، آرمان؛ ورمقانی، مریم؛ کفچه، پرویز (1396) تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال 9، شماره 17، صص. 224-197.
3)     اسماعیل‌پور، مجید (1393) ارائه مدلی جهت معرفی عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه تبریز.
4)     اشفاق، سپیده؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ منصوری، فرشته (1398) تأثیر نوستالژی و بازاریابی تجربی بر رضایت مشتریان از طریق تبیین ارزش‌های تجربی: مطالعه‌ای از مکان‌های گردشگری شهر اصفهان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 2، صص. 32-15.
5)     اکبری، زهرا و ابونوری، عباسعلی (1393) طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص‌های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب، جغرافیا و توسعه، دوره 12، شماره 34، صص. 56-33.
6)     اکبریان رونیزی، سعید رضا و رستگار، ابراهیم (1394) تحلیل و اولویت‌بندی مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی در توسعه گردشگری شهری مورد: کلان‌شهر شیراز، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 10، شماره پیاپی 38، صص. 38-25.
7)     باقری کنی، مصباح الهدی و آذر، عادل (1384) رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، صص. 28-1.
8)     بدری، سیدعلی؛ حسام، مهدی؛ چراغی، مهدی (1392) تحلیل عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی در یک حوزه کلان‌شهری از دیدگاه کارشناسان، مورد: روستاهای شمال تهران، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 2، شماره 7، صص. 105-82.
9)     برقی، حمید و کاظمی، زینب (1391) ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار بر بازاریابی توریسم روستایی با استفاده از مدل آمیخته 7P نمونه موردی: شهرستان‌های آمل، بابل، بابلسر و ساری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 2، شماره 3، صص. 31-41.
10)   بلوچ، محمود و سرگزی، حسینعلی (1396) بازاریابی الکترونیک، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران.
11)   تقوی فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1395) ارائه مدل توسعه گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری – تفسیری، مطالعات مدیریت گردشگری، بهار 1395، دوره 11، شماره 33، صص. 39-19.
12)   ثمودی، امین و غفاری آشتیانی، پیمان (1397) تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی (موردمطالعه: بازارهای الکترونیکی کشور)، دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره)، شرکت بین‌المللی کوش.
13)   حسینی­کیا، سید محمدتقی (1389) طراحی مدل تحلیلی ارتباطات بازاریابی یکپارچه (آمیخته ترفیعی و تشویقی) مناسب برای جذب توریست بیشتر به منطقه توریستی تنگه واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه)، فصلنامه مدیریت، سال 7، شماره 20، صص.26-9.
14)   حیدری چیانه، رحیم (1397) بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی برافزایش تعداد گردشگران در صنعت گردشگری با استفاده از روش معادلات ساختاری (موردمطالعه شهر اصفهان)، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر.
15)   دلاور، علی؛ قادری، اسماعیل؛ مجدی، نیما (1393) جایگاه رسانه‌های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 9، شماره 28، صص.16-1.
16)   سادات­حسینی، فاطمه و وصلی، احمد (1397) بررسی عوامل مؤثر بازاریابی مشتری‌گرا بر میزان فروش در بازاریابی الکترونیکی (الگوی تعاملی)، دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
17)   ساعی، علی؛ نائیجی، مختار؛ رضایی، محمد (1389) ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران، موردمطالعه گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان، جامعه‌شناسی تاریخی، دوره 2، شماره 4، صص. 94-69.
18)   سعیدی، سهیل و عبدالهی بجستانی، امیر (1394) شناسایی و اولویت‌بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY (صنایع غذایی دینا)، مدیریت بازاریابی، دوره10، شماره 29، صص. 85-100.
19)   سنوکش، ندا و اصغری آژیری، باباک (1398) طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی برای توسعه اکوتوریسم، پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار، سال 2، شماره 5، صص. 32-27.
20)   شیخی، داود و پازکی، معصومه (1396) ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی 7P (موردمطالعه: دهستان جوزان، شهرستان ملایر)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 8، شماره 3، صص. 501-491.
21)   صفاری، الهام و شریفی فر، فریده (1394) اولویت‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار بر بازاریابی گردشگری ماجراجویانه در ورزش رفتینگ: مدل آمیخته 7 پی، کفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، سازمان‌ها و مراکز دولتی، دوره 1.
22)   موحد، علی؛ امانپور، سعید؛ نادری، کاوه (1391) بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برند یابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره 1، شماره 3، صص. 36-17.
23)   نسیمی، محمدحسن؛ رضایی، علی‌اکبر؛ وظیفه دوست، حسین؛ صالحی امیری، سید رضا؛ عزیزآبادی فراهانی، فاطمه (1398) طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تأکید بر وفاداری ذینفعان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 66-47.
24)  Bilgihan, A. & Okumus, F. & Nusair, K. & Kwun, D. (2011) Information technology applications and competitive advantage in hotel companies, J Hosp Tour Technol, Vol. 2, No.2, pp.139–154.
25)  Brown, Gavin. (2009) Thinking beyond Homonormativiy: Performative Explorations of Diverse Economies, SAGE Journals, Vol.41, No.6, pp.1496-1510.
26)  Koc, Erdogan. & Boz, Hakan. (2014) Psychoneuro bioche mistry of tourism marketing, tourism Management, No.44, pp.140-148.
27)  Kotler, P. & Gary, A. & Veronica, W. & Saunders, J. A. (2005) Principles of Marketing. Fourth European Edition published, Pearson Education, Prentice Hall.
28)  O'Connor, p. (2005) Electronic information distribution in tourism and hospitality, CAB International, Wallingford.
29)  Shen, H. & Jiang, H. (2013) Profiling public relations practitioners work – life conflict: from a diversity lens, public relations journal, Vol.7, No.2, pp.95-71.