ارائه مدل کاربردی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری )مطالعه موردی شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 روه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

3 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

در این پژوهش جهت شناخت عوامل‌موثر بر توسعه بازاریابی‌الکترونیکی‌گردشگری استان‌یزد و اولویت‌بندی استراتژی‌های تعیین شده از روش مدلسازی ساختاری(SEM) استفاده گردید و به همین علت اقدام به ایجاد ساختار سلسله مراتبی پژوهش متشکل از هدف، معیارها، زیرمعیارها وراهبردها می نماییم. پرسشنامه محقق‌ساخته پژوهش، مربوط به عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی گردشگری بر اساس مدل آمیخته بازاریابی 7P در شهر یزد است. معیارهای اصلی 7P الکترونیکی می باشد و زیر معیارها باتوجه به عوامل الکترونیکی موثر در هر معیار اصلی و نظر خبرگان و متخصصین فعال در صنعت گردشگری داخل و خارج کشور تعریف شده است. حدود 135 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای از مدیران دفاتر خدمات گردشگری استان یزد، مدیران و کارشناسان معاونت خدمات گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان یزد جمع‌آوری می‌گردد. مدل در دو حالت معناداری و حالت تخمین استاندارد اجرا می‌گردد که نتایج حاصل از آن معنادار‌بودن شش عامل نظارت مستقیم شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌داران بر سایت‌ها و استفاده از سمبل‌ها و مکان‌های گردشگری در فیلم‌های سینمایی یا کارتونی و بازی های کامپیوتری و مجهز‌نمودن هتل‌های یزد به گوشی موبایل هوشمند، تبلیغات عکس و کلیپ‌های گردشگری در وبلاگ‌های شخصی، الکترونیکی‌کردن رستوران‌ها با میز لمسی یا کیوسک سفارش‌گیری، انقلاب در سرویس‌های بهداشتی تایید نشد. با تقویت بقیه عوامل می‌توان جهش مثبتی در صنعت گردشگری یزد ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها