دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. نقش ارزش‌های فرهنگی در اضطراب مسیریابی گردشگران (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد)

10.22059/jut.2021.312569.850

مژده جوانشیری؛ تکتم حنایی؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ ساناز سعیدی مفرد


2. نیاز سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

صفحه 1-1

10.22059/jut.2021.310536.839

فهیمه مولایی؛ زینب کرکه ابادی؛ سعید کامیابی


مقاله مستخرج از پایان نامه

4. بررسی گردشگری چند حسی در شهر تبریز با رویکرد حس مکان

10.22059/jut.2020.291303.741

مهسا فرجی؛ نازنین تبریزی؛ روزبه میرزائی


5. طراحی مدل بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری مطالعه موردی: استان گیلان

10.22059/jut.2021.313854.855

عادل روستایی حسین ابادی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمود شبگو منصف؛ نرگس دل افروز


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. ارائه مدل کاربردی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری )مطالعه موردی شهر یزد)

10.22059/jut.2021.315495.864

عبدالمهدی شیرشمسی؛ وحیدرضا میرابی؛ اسماعیل حسن‌پور؛ محمدحسین رنجبر


علمی - پژوهشی مستقل

7. اولویت‌بندی توسعه استانهای کشور به لحاظ برخورداری از تأسیسات گردشگری بین‌راهی

10.22059/jut.2020.205202.208

احمد پوراحمد؛ عبداله شیخی؛ رزگار حمزه پور؛ خسرو رحمتی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 1-150 پاییز 1399، صفحه 1-159 تابستان 1399، صفحه 1-155 بهار 1399، صفحه 1-171