نویسنده = زهرا صفازاده اول
مدل بازیابی گردشگری در دوران پساکرونا مبتنی بر تورهای مجازی (کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22059/jut.2022.341752.1033

پریسا بیکی؛ زهرا صفازاده اول


مؤلفه‌های بازاریابی تأثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 35-50

10.22059/jut.2021.318164.877

زهرا صفازاده اول؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی