نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ادراک ذینفعان از پایداری اثرات گردشگری در شهر لاهیجان

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-15

10.22059/jut.2020.290588.733

علی موحد؛ مجتبی جاودان؛ مرضیه غنی پور تفرشی


2. تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-160

10.22059/jut.2018.234619.330

علی احمدی؛ علی شماعی؛ اسماعیل علی اکبری؛ علی موحد