کلیدواژه‌ها = گردشگری
تحلیل ادراک ذینفعان از پایداری اثرات گردشگری در شهر لاهیجان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-15

10.22059/jut.2020.290588.733

علی موحد؛ مجتبی جاودان؛ مرضیه غنی پور تفرشی


تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 143-159

10.22059/jut.2020.290942.736

رضا حیدری؛ مهدی طالبپور؛ احمد نظری؛ کیانوش شجیع؛ سجاد جابری


بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-56

10.22059/jut.2018.258573.488

ابوالفضل قنبری؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ معصومه آدمی


گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری در دنیای مدرن

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 95-110

10.22059/jut.2020.269120.563

یونس نوربخش؛ عبدالحسین کلانتری؛ احسان فرهادی


سنجش پتانسیل ظرفیت‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 59-74

10.22059/jut.2019.260083.499

عماد اسحاقیه فیروزآبادی؛ سید مصطفی صالحی؛ محمد مهدی رشیدی


واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 33-43

10.22059/jut.2018.252788.456

ایرج تیموری؛ هادی حکیمی؛ محمدعلی کوشش وطن؛ فاطمه دولتی


ارزیابی عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 61-77

10.22059/jut.2019.240063.371

میر نجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ اسحاق جلالیان


بررسی گونه های گردشگری موثر بر توسعه ی گردشگری منطقه آزاد ارس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-46

10.22059/jut.2018.245041.427

رفعت شهماری اردجانی؛ جواد کاموسی علمداری


طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تاکید بر وفاداری ذینفعان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 47-66

10.22059/jut.2018.256476.474

محمد حسن نسیمی؛ علی اکبر رضایی؛ حسین وظیغه دوست؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فرهانی


ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-120

10.22059/jut.2019.238865.364

یونس غلامی؛ مریم خاکی؛ سمانه صادقیان؛ سیده فاطمه قاسمپور


بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 149-167

10.22059/jut.2019.247642.426

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات (مطالعه موردی: باغات سنتی شهر قزوین)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 153-170

10.22059/jut.2018.247257.421

حسین فرهادی خواه؛ کرامت اله زیاری؛ محمود آروین؛ مسعود ظفری


مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 101-119

10.22059/jut.2018.242294.388

سمیه شهرکی ده دسوخته؛ مصطفی خبازی؛ سمانه سارانی


ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری دره گردو اراک

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 101-111

10.22059/jut.2018.223917.275

آزاده کاظمی؛ محمدرضا گیلی


تحلیل و سطح بندی جاذبه های گردشگری استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 113-125

10.22059/jut.2018.220882.267

لیلا صیاد بیدهندی؛ مهدی قرخلو


تدوین مدل رضایتمندی جامعة میزبان از توسعة گردشگری (مورد مطالعه: ساکنان شهر لاهیجان)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 127-141

10.22059/jut.2018.209574.227

نسیبه محمدپور؛ علی رجب زاده؛ عادل آذر؛ حمید ضرغام بروجنی