کلیدواژه‌ها = وفاداری
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با گردشگر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 37-53

10.22059/jut.2023.355874.1117

سعید محمدلو؛ محمد مهدی مظفری؛ بابک حاجی کریمی؛ کامیار کاوش


بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی مقاصد بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری موردمطالعه: شهر تهران

دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 55-71

10.22059/jut.2022.340597.1022

سارا دودانگه؛ بابک حاجی کریمی؛ محمد مهدی مظفری؛ کامیار کاوش


بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 51-64

10.22059/jut.2020.298301.776

فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری؛ مهدی عبدالعظیمی داوری


ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 17-31

10.22059/jut.2018.247442.423

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی


عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 87-99

10.22059/jut.2018.245053.404

سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ سید عباس رجایی