کلیدواژه‌ها = گردشگری هوشمند
بررسی چالش‌های هوشمند سازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 17-35

10.22059/jut.2024.352721.1102

فاطمه میمندی؛ سامان کیوان نیا؛ علی شیرمحمدی


الگوی توسعه گردشگری هوشمند شهری مبتنی بر اکوسیستم بازاریابی مطالعه موردی: شهر تبریز

دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 127-146

10.22059/jut.2023.365511.1157

ابوالفضل حق وردی زاده؛ قاسم زارعی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ حسین رحیمی کلور


نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 49-60

10.22059/jut.2021.310536.839

فهیمه مولایی؛ زینب کرکه ابادی؛ سعید کامیابی


ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 7، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 127-141

10.22059/jut.2020.308582.826

زهرا دشت لعلی؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش