کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی مطالعه موردی: حرم حضرت بی‌بی حکیمه (س)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-71

10.22059/jut.2020.278298.628

جواد ده ده جانی؛ حسین خلیلی؛ محمدصادق میرزا ابوالقاسمی


اولویت‌بندی ذی‌نفعان گردشگری مذهبی کلان‌شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 129-143

10.22059/jut.2020.244833.402

علی رضایی مقدم؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری