کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تحلیل ادراک ذینفعان از گردشگری شهرهای ساحلی به‌منظور توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر بابلسر

دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 73-86

10.22059/jut.2022.338755.1012

سوزان یوسف جمالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا ملکشاهی؛ آزیتا رجبی


سنجش و ارزیابی توان‌های گردشگری شهرستان بیرجند

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 95-105

10.22059/jut.2020.231458.296

علی اصغر عبداللهی؛ مسلم قاسمی؛ مهدی مرادی