کلیدواژه‌ها = گردشگری پزشکی
ارزیابی موانع گردشگری پزشکی شهر تبریز

دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 27-39

10.22059/jut.2021.316388.868

ابوالفضل قنبری؛ فریبا کرمی؛ طاها ایمان زاده


شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی مطالعه موردی: استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 87-101

10.22059/jut.2022.333664.973

محمد نادر محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده


تبیین مدل رفتار هم آفرینی ارزش مشتری در توسعه صنعت گردشگری پزشکی استان گیلان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 141-159

10.22059/jut.2021.327185.927

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی


ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر تبریز

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 145-159

10.22059/jut.2021.298386.777

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ عذرا نصیری


عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به‌عنوان هدف گردشگری پزشکی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 275-289

10.22059/jut.2015.58448

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی