کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 79-90

10.22059/jut.2021.325447.912

زینب قاسم نژاد؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ محمدرضا جلیلوند


آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-148

10.22059/jut.2019.250270.439

علی حسنی؛ معصومه رحیم زاده


ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیرۀ کیش

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-34

10.22059/jut.2018.224979.278

احمد پوراحمد؛ رحمت الله فرهودی؛ آیدا برادران نیا