کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با گردشگر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 37-53

10.22059/jut.2023.355874.1117

سعید محمدلو؛ محمد مهدی مظفری؛ بابک حاجی کریمی؛ کامیار کاوش


تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 83-97

10.22059/jut.2021.310080.835

فرناز نیکخواه؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ محمد نجارزاده


سنجش نگرش گردشگران سالمند به شهر مشهد از نظر شاخص های شهر دوستدار سالمند

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 83-99

10.22059/jut.2018.235473.337

نازنین تبریزی؛ سهند نوذراصل؛ مریم نقوی؛ مجید اسماعیلی