دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

تحلیل مسائل گردشگری شهری در پیشران‌های آینده مواجهه کلانشهر شیراز با بیماری‌های واگیردار و کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22059/jut.2022.340151.1020

محمدرضا امیری فهلیانی؛ احمد پوراحمد


مقاله مستخرج از رساله دکتری

سنجش کارکرد عناصرهای مختلف منظر شهر در جذب گردشگر(مطالعه موردی محلات شهر چالوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22059/jut.2022.352732.1101

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


علمی - پژوهشی مستقل

ارائه یک مدل فرآیندی یکپارچه جهت ارزیابی گردشگری به‌عنوان ابزاری جهت بازآفرینی شهری با رویکرد مدلسازی ساختاری ـ تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22059/jut.2024.369062.1174

فرزین محمودی پاتی


آسیب‌شناسی صنعت گردشگری ایران در دوره شیوع کرونا و راه برون‌رفت از بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22059/jut.2024.312422.849

مهدی باصولی؛ میرمحمد اسعدی؛ جمیله قاسملوی سلطان آباد


اثر صنایع‌دستی در بازساخت گردشگری محورهای تاریخی شهر (صنایع ظروف مسی خیابان مسگرهای شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22059/jut.2024.357311.1123

اسماعیل دویران


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی الگوی توسعه گردشگری سوریه در دوران پسا بحران "با تأکید بر شهر دمشق"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22059/jut.2024.376396.1209

اسماعیل قادری؛ محمود ضیایی؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ بثینه المصطفی


طراحی و اعتباریابی مدل شناسایی موانع توسعه اکوتوریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22059/jut.2024.375698.1206

غلامحسن حیدری؛ خال نظر محبت اف


علمی - پژوهشی مستقل

بررسی ارزش‌های ادراک شده و رفتار خرید گردشگران فرهنگی نسبت به سوغاتی صنایع دستی: مطالعه موردی، شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22059/jut.2024.372505.1188

نرگس وزین


مقاله مستخرج از پایان نامه

مطالعه نقش موانع مدیریتی ادراک شده در فرایند توسعه گردشگری مذهبی بر پایه مشارکت اجتماعی ذینفعان گردشگری: مورد مطالعه شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22059/jut.2024.362672.1145

مصطفی لشکری‌زاده؛ حسین خالقی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

خبرربایی مبتنی بر رویدادهای شهری تلخ: مطالعه‌ای در برندهای گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22059/jut.2024.371542.1184

زینب محمودی پاچال؛ قاسم زارعی؛ ناصر سیف اللهی؛ حسین رحیمی کلور


الگوی تاب‌آوری ذی‌نفعان صنعت گردشگری با تکیه بر ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی(شهر های منتخب گردشگری ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22059/jut.2024.367897.1167

گلنوش جباری؛ محمد حسین ایمانی خوشخو؛ مهدی باصولی؛ میرمحمد اسعدی