دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

تحلیل مسائل گردشگری شهری در پیشران‌های آینده مواجهه کلانشهر شیراز با بیماری‌های واگیردار و کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22059/jut.2022.340151.1020

محمدرضا امیری فهلیانی؛ احمد پوراحمد


مقاله مستخرج از رساله دکتری

سنجش کارکرد عناصرهای مختلف منظر شهر در جذب گردشگر(مطالعه موردی محلات شهر چالوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22059/jut.2022.352732.1101

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی