دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

علمی - پژوهشی مستقل

1. سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان های گردشگری مطالعه موردی: منطقه 3 شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22059/jut.2018.231461.297

ابراهیم خداشناس؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت الله فرهودی


2. تحلیلی بر رفتارهای محافظتی ساکنان مقاصد شهری در برابر ویروس کرونا (مطالعه موردی شهر سرعین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22059/jut.2020.307249.817

حبیب ابراهیم پور؛ سلمان فیضی زنگیر؛ بهنام کریمی؛ مینا جهاندیده تپراقلو


مقاله مستخرج از پایان نامه

3. بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه ی بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22059/jut.2020.298301.776

فریبا کرمی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

4. تحلیل تاثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری بافت تاریخی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22059/jut.2021.307823.819

محمدرضا رضایی؛ علیرضا عسگری سوادجانی؛ حمدا... سجاسی قیداری