دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله مستخرج از پایان نامه

1. الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1397

10.22059/jut.2018.260599.503

احد ابراهیم‌پور لنبران؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


علمی - پژوهشی مستقل

2. ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

10.22059/jut.2018.247442.423

کرامت اله زیاری؛ مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی


3. بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1397

10.22059/jut.2018.258573.488

ابوالفضل قنبری؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ معصومه آدمی


4. سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان های گردشگری مطالعه موردی: منطقه 3 شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22059/jut.2018.231461.297

ابراهیم خداشناس؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت الله فرهودی


5. موزه های باستان شناختی و نقش آن در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (مطالعه ی موردی: موزه ی خانه ی کلبادی شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1397

10.22059/jut.2018.241203.382

محمد حسن زال؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ فرشته جوربنیان


6. تاثیر رفتار جامعه میزبان بر رضایت و وفاداری گردشگران شهری(مطالعه موردی مجتمع تفریحی بام سبز شهر لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

10.22059/jut.2019.264715.526

اسماعیل نصیری هنده خاله


7. هم‌‌آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی: ارائه مدل مفهومی سایبرپارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

10.22059/jut.2019.281556.657

لیلا کوکبی؛ بهنود برمایه ور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری در دنیای مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22059/jut.2020.269120.563

یونس نوربخش