کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
تحلیل پیشران‌های ژئوپلیتیکی گردشگری کلانشهر تهران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 1-16

10.22059/jut.2024.361408.1139

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ پریسا قربانی سپهر


تبیین اصول توسعه گردشگری شهری در شمال ایران؛ مورد پژوهی شهر کلاردشت

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402

10.22059/jut.2024.366413.1161

مینا حسنی مقدم؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ مریم رزقی


بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری دوچرخه در شهرها مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 23-40

10.22059/jut.2023.347557.1063

سید علی حسینی؛ فاطمه سالاروندیان؛ علیرضا دبیر؛ ندا نعمت فرح زادی


بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی مقاصد بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری موردمطالعه: شهر تهران

دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 55-71

10.22059/jut.2022.340597.1022

سارا دودانگه؛ بابک حاجی کریمی؛ محمد مهدی مظفری؛ کامیار کاوش


شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی توسعه گردشگری شهر سنقر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-86

10.22059/jut.2021.327998.934

مهران معتمدی؛ زرین فخار؛ فرزاد مافی


تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 107-119

10.22059/jut.2021.308217.824

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ رامین کیامهر؛ معصومه جعفری


بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-16

10.22059/jut.2021.324660.907

مهدی کروبی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مریم نقوی؛ سینا سلجوقی


شناخت و ارزیابی پیشران‌های حیاتی مؤثر بر آینده توسعه گردشگری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 67-82

10.22059/jut.2021.316833.869

حسین قهرمانی فرد؛ کریم حسین زاده دلیر؛ میر سعید موسوی


بررسی نقش ژئومارکتینگ و ارزش‌آفرینی آن بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر مشهد

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 127-141

10.22059/jut.2021.322862.899

محمد ثابت اقلیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ بهروز قاسمی؛ سیدکامران نوربخش


نقش ارزش‌های فرهنگی در اضطراب مسیریابی گردشگران مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-19

10.22059/jut.2021.312569.850

مژده جوانشیری؛ تکتم حنایی؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ ساناز سعیدی مفرد